Jesteś tutaj: Start / Do pobrania

Do pobrania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Publikacje naukowe do pobrania:

 • Irasiak, A.  (2017). Redakcja sekcji tematycznej Czasopisma naukowego Forum Oświatowe, 30(2), Tytuł sekcji. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego. 147-148.
  Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/614/372.
 • Irasiak, A. (2017). Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań. Forum Oświatowe, 30(2), 179–189.
  Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/483/375.
 • Irasiak, A. (2016). Participatory action research in the environment of people with hearing disabilities – a research design. W: A. Rajsky (red.), JUVENILIA PAEDAGOGICA 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (s. 61-68). Trnava: Trnavska Univerzita. (POBIERZ)
 • Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1), 29–42.
  Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.
 • Irasiak, A (2015). Metoda projektów w międzykulturowym kształceniu polskiego języka migowego jako obcego. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. XXIV, 211-220.  (POBIERZ)
 • Irasiak, A. (2014) Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa. 2014 (7), 305-315.(POBIERZ)
 • Irasiak A., Piasecka M. (red). (2014), Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. (POBIERZ)
 • Irasiak, A. (2014), Język migowy jako narzędzie w niwelowaniu barier w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. W: E. Widawska,
  K. Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (s. 37-46). Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. (POBIERZ)
 • Irasiak, A. (2010), Tożsamość osób z implantem słuchowym. W: Derbis, R. (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 371-390). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. (POBIERZ)